Hur mycket du kan Swisha beror på vilken bank du har. Maxbeloppet för en transaktion med Swish är 150 000 kr per Swish oavsett vilken bank du är ansluten till. Den initiala beloppsgränsen varierar mellan olika banker men den är i samtliga fall betydligt lägre än maxbeloppet. Det kan vara behövligt att höja sin gräns om man vill spela på ett casino med swish. Här följer en beskrivning som casinomedswish.se har gjort av hur du med några enkla handgrepp höjer eller ändrar din Swishgräns på just din bank!

Guide hur man höjer sin swishgräns

Nedanför hittar du en guide som visar hur man höjer sin gräns för Swish. Den är för alla svenska banker.

Danske Bank

Den initiala beloppsgränsen är satt till 5000 kronor per dag och 15 000 kr per vecka för den här banken. Det innebär att du kan göra maxtransaktionen om 5000 kr högst tre dagar på vecka.

Hur du höjer din Swish-gräns med Danske Bank 

För att höja gränsen loggar du in på Hembanken.

Under Mobila tjänster väljer du Swish.

Välj därefter det telefonnummer som är anslutet till Swish. Danske Bank har maxbeloppet, 150 000 kr, som gräns.

Forex Bank

När du ansluter dig till Swish genom Forex Bank får du själv välja hur mycket du kan Swisha per vecka. Maxbeloppet är dock 10 000 kr.

Hur du höjer din Swish-gräns med Forex Bank

För att justera beloppsgränsen loggar du in på internetbanken och trycker på Swish, klicka därefter på ikonen Ändra som är placerad i anslutning till din beloppsgräns.

Om du önskar en tillfällig beloppsgräns över 10 000 kr så behöver du kontakta kundcenter på nummer 0771-22 22 21. Maxgränsen är 150 000 kr och den aktuella höjningen behöver finnas som disponibelt belopp på ditt konto.

Handelsbanken

Hos Handelsbanken är beloppsgränsen hela 10 000 kr per dygn. Beloppsgränsen kan höjas upp till 30 000 kr per dygn genom mobilappen.

Hur du höjer din Swish-gräns med Handelsbanken 

Gå till Betala och välj därefter Swish.

För att öka beloppsgränsen upp till 150 000 kr krävs att du loggar in i internetbanken med kortläsare och sladd men principen är densamma.

Gå till Mobil och BankID, välj Swish och därefter Tillfällig beloppsgräns. Den tillfälliga beloppsgränsen är aktiv under en dag.

ICA Banken

Hos ICA Banken återfinns en beloppsgräns som begränsar betalningar till max 15 000 kr under en fyra dagars period.

Hur du höjer din Swish-gräns med ICA-banken

I såväl internetbanken som appen kan du under kategorin Betala följt av Swish sätta en tillfällig beloppsgräns om max 60 000 kr.

För Swishbetalningar från 60 000 kr och upp till 150 000 kr behöver du ringa till kundservice på nummer 033-47 47 90.

Länsförsäkringar

Här får du en initial beloppsgräns om 10 000 kr per vecka. För att höja beloppsgränsen loggar du in på internetbanken.

Hur du höjer din Swish-gräns med Länsförsäkringar

Under Mina sidor väljer du Swish som du finner bredvid ikonen för att Logga ut.

Här kan du höja beloppsgränsen till max 50 000 kr per vecka.

För att höja gränsen upp till 150 000 kr krävs att du ringer Telefonbanken på nummer 0771-66 65 55 eller besöker ett fysiskt bankkontor.

Marginalen Bank

Hos denna uppstickare på bankhimlen är den initiala Swishgränsen hela 20 000 kr per vecka.

Hur du höjer din Swish-gräns med Marginalen Bank

För att justera beloppsgränsen loggar du in på internetbanken eller mobilbanken och väljer Beloppsgränser.

Här kan du även sätta en tillfällig beloppsgräns på max 150 000 kr under en vald dag.

Du kan endast aktivera tillfälliga beloppsgränser en gång per månad

Nordea

När du skaffar Swish genom Nordea får du automatiskt en beloppsgräns på 5000 kr per betalning och 10 000 kr per vecka. Det finns inga hinder från att göra två betalning om 5000 kr samma dag. Betalningar till organisationer eller företag med ett 123-Swishnummer räknas inte in i de automatiska beloppsgränserna.

Hur du höjer din Swish-gräns med Nordea

Precis som hos övriga banker kan du även sätta en tillfällig beloppsgräns, hos Nordea är denna något lägre, närmare bestämt 100 000 kr.

Du väljer själv giltighetstid från 1 till 3 dagar.

För att höja din Swishgräns i internetbanken väljer du Betalningar i menyn och därefter Hantera Swish.

I mobilbanken väljer du istället Swish & Inställningar på startsidan och därefter Inställningar för Swish.

SEB

Banken låter dig själv välja beloppsgräns upp till 30 000 kr per dag när du ansluter dig till Swish.

Hur du höjer din Swish-gräns med SEB

Om du vill ändra din beloppsgräns går du till Konton & Kort och väljer Swishöversikt.

Du behöver använda QR-kod som finns i Mobilt BankID för att genomföra höjningen.

För överföringar över 30 000 kr hänvisar SEB i första hand till banköverföring men du kan även genomföra en tillfällig höjning av beloppsgränsen för Swish på upp till 150 000 kr. Det kräver dock att du ringer SEB på nummer 0774-40 88 08.

Skandiabanken

Precis som hos SEB så får du själv välja beloppsgräns när du ansluter dig till Swish via Skandiabanken.

Hur du höjer din Swish-gräns med Skandiabanken

För att ändra den dagliga beloppsgränsen loggar du in på internetbanken.

Välj Betala, följt av Swish och Mina Swishanslutningar.

Genom att klicka på pennan kan du höja beloppsgränsen till max 10 000 kr per dag.

För att aktivera en tillfällig beloppsgräns mellan 10 000 kr och 150 000 kr behöver du ringa till Skandiabanken på 0771-55 55 00.

Vid dessa tillfällen uppmanar banken till framförhållning då begäran i vissa fall kan innebära viss handläggningstid.

Svea Bank

Här väljer du själv beloppsgränsen när du ansluter dig till Swish via Svea Bank.

Hur du höjer din Swish-gräns med Svea Bank

För att justera beloppsgränsen upp till 50 000 kr per vecka krävs dock att du ringer Svea Bank på nummer 08-616 99 00.

Då kan du även aktivera en tillfällig beloppsgräns om max 150 000 kr.

Banken kräver dock att du kan visa upp någon form av underlag som stöd transaktionen. Det kan exempelvis handla om en faktura eller ett avtal.

Swedbank och Sparbankerna

När du ansluter dig till Swish genom Swedbank och Sparbankerna är beloppsgränsen 3000 kr per vecka.

Hur du höjer din Swish-gräns med Swedbank 

I internetbanken går du in under Betala och överföra och väljer Swish.

I appen trycker du på de tre strecken längst upp till höger, välj Övriga tjänster och därefter Swish.

På dessa platser kan du även lägga till en tillfällig beloppsgräns om 150 000 kr. Detta kräver dock att du loggar in med bankdosa alternativt att du aktiverat utökad användning med BankID.

Ålandsbanken

Hos Ålandsbanken får du själv välja Swishgräns upp till 5000 kr per dag.

Hur du höjer din Swish-gräns med Ålandsbanken 

Om du vill justera beloppsgränsen loggar du in på internetkontoret.

Välj Tjänster följt av Swish. Där kan du aktivera en tillfällig beloppsgräns på max 150 000 kr.

Den tillfälliga beloppsgränsen är giltig under en dag men det finns ingen gräns för hur många betalningar du kan göra så länge du inte överträder maxbeloppet.

Hur mycket kan man Swisha i en transaktion?

Svaret är att du maximalt kan skicka 150.000 SEK i en transaktion med Swish. Detta är en gräns som har blivit bestämd av alla svenska banker och den går inte att ändra. Dock så kan du skicka 150.000 flera gånger så vida du inte har nått din swishgräns. Hur du höjer din Swishgräns får du svar på ovanför.

Sammanfattning

För att sammanfatta så är det relativt enkelt att höja sin Swishgräns på alla svenska banker. Det gäller däremot att veta exakt hur man ska göra.

Vi har sammanställt den här listan med hjälp av att läsa på bankernas hemsidor och i vissa fall ringt deras kundtjänst. Vi noterar att vissa banker kräver att man måste ringa till dem för att höja sin gräns, detta kan vissa uppfatta som jobbigt, däremot så är det väldigt säkert för personen. Läs mer om Swish och hur det ligger till med spelskatt i en av våra artiklar.

Nu hoppas vi att här guiden ska hjälpa dig att höja din gräns på Swish och dessutom kanske köpa något roligt.